Kada se govori o djeci s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama, često se prije svega pomisli na djecu s poteškoćama u razvoju. No, darovita djeca također pripadaju u ovu skupinu. Darovita djeca intelektualno su naprednija od svojih vršnjaka, brže uče i razmišljaju na drugačiji način. Iako darovita djeca imaju velik potencijal, važno je naglasiti da darovitost u ranoj dobi nije preduvjet uspjeha u životu. Da bi darovita djeca ostvarila svoje potencijale, njihovu darovitost treba njegovati i poticati te im treba pomoći u otklanjanju poteškoća koje mogu biti prisutne u nekim aspektima života.

Koja su djeca darovita?

Iako gotovo svaki roditelj misli da je njegovo dijete izuzetno pametno, bistro i inteligentno, to ne mora nužno značiti da je ono darovito. Darovita djeca imaju natprosječne opće ili specifične sposobnosti, visoko su motivirana te su izuzetno kreativna. Ona često ranije počinju govoriti te razvijaju bogatiji vokabular od svojih vršnjaka. Ranije razumiju apstraktne pojmove i razvijaju kritičko mišljenje. Njihovi interesi mogu biti neuobičajeni s obzirom na dob te su vrlo koncentrirana na sadržaje koji ih intelektualno potiču.

Darovitu djecu može biti teško prepoznati te ona u školama često prolaze „ispod radara“. Obrazovni sustav zapravo je napravljen za prosječnog učenika. Pri tome, često se nastoji pomoći onima koji imaju određenih poteškoća u učenju dok nadareni ostaju nepravedno zanemareni. Ponekad učitelji griješe u tome što darovitom smatraju onu djecu koja su naprosto bistra, imaju dobro pamćenje i odlične ocjene.

Darovita djeca

Darovita ili problematična djeca?

S druge strane, djeca koja su uistinu darovita, ponekad su smatrana problematičnima jer ona često ne žele slijediti upute i raditi što im se kaže. Darovita su djeca često doživljena kao male sveznalice, pa se ona tako često ne libe ispraviti učitelja, postaviti mnogo pitanja ili uskratiti poštovanje autoritetu. Darovitoj je djeci u redovnoj nastavi često dosadno pa mogu postati neaktivna i nezainteresirana ili pak ometaju nastavu.

Socijalni i emocionalni razvoj darovite djece

Socijalni i emocionalni razvoj darovite djece često ne prati njihov intelektualni razvoj pa ona mogu imati poteškoća u prilagodbi. Budući da su intelektualno ispred svojih vršnjaka, često ne mogu s njima pronaći zajednički jezik i radije se druže sa starijom djecom. Zbog svojih neuobičajenih interesa i drugačijeg načina razmišljanja, postoji mogućnost da će darovita djeca biti percipirana kao čudna od strane svojih vršnjaka te da će biti odbačena. Zbog toga je važno raditi na socijalnim vještinama darovite djece i poticati njihovu emocionalnu inteligenciju. Darovito dijete treba poticati na intelektualnom planu, ali uz to treba paziti da ga se ne izolira od ostale djece.

Emocionalni i socijalni razvoj darovite djece

Postoji više načina za poticanje razvoja darovite djece. U školama je moguća akceleracija odnosno raniji upis ili preskakanje jednog razreda, o čemu odlučuje stručni tim škole. Ovdje je osim intelektualnog razvoja važno uzeti u obzir djetetov emocionalni i socijalni razvoj, to jest hoće li se bolje razvijati uz stariju djecu ili je ipak bolje da ostane sa svojim vršnjacima.

Osim akceleracije, darovitu se djecu može uključiti u dodatnu nastavu iz predmeta koji ga posebno zanimaju. Tijekom nastavnog sata mogu im se dati složeniji, poticajni materijali kako se ne bi dosađivala. Darovitu djecu može se uključiti u razna natjecanja, izvanškolske i izvannastavne aktivnosti koje su za njih intelektualno poticajne te odgovaraju njihovim interesima.

Slijedite djetetove interese i potrebe

Koliko god je važno poticati darovito dijete, isto tako je važno ne preforsirati ga. Uvijek treba slijediti djetetove interese i potrebe. Iako su neka djeca izuzetno nadarena u općim sposobnostima, od darovite djece ne smijemo očekivati da briljiraju u svemu. Dok će jedno dijete biti darovito u području znanosti, drugo će biti darovito u području umjetnosti, jezika, sporta… Darovitom djetetu treba pružiti priliku da se razvija u području za koje ima interesa i ne očekivati savršenstvo. Na kraju, potrebno je imati na umu da su darovita djeca i dalje – djeca. Iako su intelektualno naprednija od svojih vršnjaka, i dalje trebaju toplinu, ljubav, usmjeravanje i određene granice.

Autor: Iva Murat, prvostupnica pedagogije