Još jedno zabavno snimanje za naše edukativne čitaonice. Kupili smo brutalnu novu tehniku, isprobali smo neke drugačije pozicije i spremamo se za sve zahtjevnije projekte. Hvala ekipa što me tjerate u nove izazove i što vjerujete da ih mogu isfurati  od šale haha. Lijepo je učiti uz vas. Super5Q je EU projekt kojim ćemo djecu, koja tek započinju svoje obrazovanje, što bolje pripremiti na nepredvidive potrebe tržišta rada, kad završe svoje obrazovanje. Sposobnost snalaženja u nepredvidivim situacijama je inteligencija. Već danas jasno je uočljiv trend da samo “knjiško” znanje i racionalna inteligencija iQ nisu dovoljni za uspješno obavljanje radnih zadataka.

Multi-inteligencijska teorija poznaje više vrsta inteligencija, a mi smo odabrali njih pet: iQ racionalna inteligencija za smišljanje inovacija, pQ praktična inteligencija za pronalaženje praktičnih primjena inovacija, sQ socijalna inteligencija za okupljanje tima za komercijalizaciju inovacije, aQ artistička inteligencija za uspješno prezentiranje inovacije koja je postala proizvod ili usluga, te eQ emocionalna inteligencija kako bi uspješno nadvladali sve izazove na putu od inovacije do uspješnog posla. Naše drage glumice i članovi Super5Q će vam kroz edukativni video otkriti na koji način pristupiti poeziji, bilo da se pripremate za Lidrano, pišete pjesme ili vas jednostavno zanima na koji se način igrati s poezijom. Cilj pričaonica i čitaonica je razviti socijalnu i praktičnu inteligenciju kod djece, pripremiti ih na izvanredne situacije i okolnosti i imati povjerenja u njih da će napraviti pravi izbor.