Strah je emocija koja se prirodno javlja i koja, kao i sve ostale emocije, ima svoju ulogu. Iako je neugodan, strah je tu da nas upozori da je neka situacija potencijalno opasna te nam pomaže u samoočuvanju. Naravno, strah se može javiti i kad osobi ne prijeti stvarna opasnost, a to se posebice odnosi na djecu. U različitim fazama razvoja, djeca doživljavaju različite strahove. U većini slučajeva dijete će prerasti određeni strah nakon što prijeđe u sljedeću razvojnu fazu. Ponekad je djetetu potrebna pomoć u suočavanju sa svojim strahovima. U ovom ćemo tekstu proći neke od najčešćih dječjih strahova u dojenačkoj i predškolskoj dobi te ćemo objasniti kako se s njima nositi.

Strahovi u dojenačkoj dobi

Strah je urođena emocija pa se tako javlja još kod novorođenčadi, i to je uglavnom strah od glasnih zvukova. Kasnije ovaj strah nestaje. U dojenačkoj dobi javlja se strah od odvajanja od roditelja, najčešće majke. Djeca u ovoj dobi još ne mogu shvatiti da će se majka vratiti nakon što je otišla te da ih nije napustila. Ponekad djeca plaču i ako majka ode u drugu prostoriju jer ne razumiju da je ona tu, iako je ne vide.

Dječji strahovi

U isto vrijeme, neka djeca plaču kad ih se ostavi s bilo kojom drugom osobom. Kako biste pomogli djetetu, nemojte ga dugo ostavljati samog i nastojte ga ostavljati samo s osobama na koje se naviklo. Ako želite ostaviti dijete baki na čuvanje, neka ono prije toga provede što više vremena s bakom dok ste i vi uz njega, kako bi shvatilo da je i s bakom sigurno.

Strahovi u predškolskoj dobi

Strah od mraka

U predškolskoj dobi javlja se strah od mraka i strah od stvorenja iz mašte kao što su vještice, čudovišta, vampiri. Sam strah od mraka često je zapravo strah od onoga što se skriva u mraku, a to opet mogu biti neka od ovih imaginarnih stvorenja. Kako bi se strah umanjio, prije spavanja možete imati mali ritual tako da provjerite, primjerice, ima li čudovišta ispod kreveta, skriva li se netko u ormaru i slično. Takav ritual mogao bi umiriti dijete i pokazati mu da je na sigurnom.

Strah od životinja

U ovoj dobi kod mnoge djece javlja se strah od životinja. Važno je ne forsirati dijete da bude u blizini životinje koje se boji jer time možemo izazvati kontraefekt. Potrebno je djetetu objasniti da ta životinja nije opasna, ali da razumijemo da se osjeća uplašeno. Vlastitim primjerom ćete najbolje pokazati djetetu da životinja nije opasna.

Podragajte psa na ulici, poigrajte se sa susjedovom mačkom, nemojte pokazivati vlastiti strah u blizini kukaca…

Ako dijete vidi da se i vi bojite, onda vaše „Neće ti ništa“ neće imati nikakvog učinka. Važno je da objasnite djetetu kako se treba ponašati prema životinjama, na primjer, moramo biti nježni, ne smijemo ih gurati, udarati, vući za rep…

Strah od životinja

Strah od odvajanja

U ovoj dobi prisutan je strah od odvajanja pa djeca često plaču kad ih roditelj ostavlja u vrtiću. To se uglavnom događa jer dijete još nije sposobno shvatiti da će se roditelj vratiti po njega. Kako biste olakšali situaciju, pokažite djetetu razumijevanje, recite mu da ćete se vratiti kad završite s poslom i toplo ga pozdravite. Nemojte da pozdravljanje bude predugo ili da dijete vidi vašu tugu i nervozu jer će mu to biti znak da je situacija zaista opasna i da se treba bojati.

Strah od liječnika ili zubara

Mnoga se djeca boje liječnika ili zubara. To se najčešće događa jer su iskusila nešto bolno poput primanja injekcije ili popravljanja zuba pa ne žele to proći ponovno, ali neki odrasli, pa tako i djeca, imaju tzv. strah od bijele kute. Ako se dijete boji vađenja krvi ili injekcije, nemojte mu reći da ga neće boljeti jer će, kad shvati da ste lagali, djetetov šok i strah biti puno veći. Iskreno mu recite da će ga malo zaboljeti, ali da će brzo biti gotovo. Možete djetetu priuštiti i malu nagradu za hrabrost. Djeca se svojih strahova često oslobađaju kroz igru pa se tako s djetetom možete igrati liječnika ili zubara. Neka dijete u igri liječi vas ili svoje plišane igračke. Tako će se bolje upoznati sa situacijom i preuzet će kontrolu nad njom.

Kako prebroditi strahove i da li potražiti pomoć stručnjaka?

Za kraj, dat ćemo neke općenite savjete kako pomoći djetetu prebroditi strahove. Nikada nemojte ismijavati dijete jer se nečega boji.

S vašega gledišta, strah od mraka je potpuno neopravdan, ali u djetetovu svijetu, mrak je jako strašan.

Kad se dijete boji, jasno mu recite da situacija koje se boji nije zaista opasna i da mu se ništa neće dogoditi, ali isto tako mu recite da razumijete njegov strah.

Dijete se ima pravo bojati i ne smije biti ponižavano zbog toga. Postupno ohrabrujte dijete da se izloži situaciji koje se boji. To ne smije ići na silu jer će strah tako samo još više ojačati. Neka taj proces ide djetetovim tempom, uz vaše stalno ohrabrivanje.

Autor: Iva Murat, prvostupnica pedagogije