Biti svoj  i istovremeno biti dio nečega većega: cjeline, skladno, kreativno – suštinski je holistički cilj. Dijalektički odnos dijela i cjeline, baština je promišljanja tradicionalne kineske filozofije (yin i yang), Hermesova zakona (“Kako na Nebu tako i na Zemlji”) i tradicionalnog njemačkog idealizma (Kant, Fichte, Schelling, Hegel). Pred svakog mislioca, samoukog ili obrazovanoga, postavlja  se najzahtjevniji izazov: kako biti svoj ako ne istražuješ vlastite granice?

Zadnju godinu-dvije susreo sam se temom koja u svom naslovu ima novo – Novi Europski Bauhaus.

Prošlo je 100 godina od osnivanja Bauhaus škole!

Na Live eventu

Na Facebook live eventu

… Govore o promjeni paradigme, uopće ne definiraju samo promjenu. Šta su principi stare paradigme – A što nove!?

To više izgleda ovako:

A trebalo bi izgledati kao što je davnih 1980-ih Marilyn Ferguson definirala promjene paradigmi…

Bauhaus je bila škola. Obrazovanje je suština, zamašnjak i preduvjet svake istinske promjene.
Zato i razmišljanja o budućnosti obrazovanja započinjem definicijom promjena paradigme Marilyn Ferguson.
To nije novo, ali je svakako inspirativno. Ono novo – je naša odgovornost!

Tabele starih i novi paradigmi učenja

Temeljne pretpostavke stare paradigme obrazovanja

Temeljne pretpostavke nove paradigme učenja

Naglasak je na sadržaju i usvajanju “pravog” znanja jednom zauvijek.

Naglasak na učenju učenja, kako postavljati dobra  pitanja, posvetiti pažnju  pravim stvarima, biti otvoren prema novim konceptima i  procjenjivati ih, imati  pristup informacijama. Što se sada “zna” može se  promijeniti. Važnost  konteksta.

Znanje kao «proizvod» i odredište.

Učenje kao «proces» – putovanje.

Hijerarhijska i autoritativna struktura. Nagrađuje poslušnost, obeshrabruje neslaganje (u mišljenju).

Ravnopravnost. Otvorenost i  neslaganje u mišljenju su  dopušteni. Učenici i učitelji gledaju jedni druge kao  ljude, ne uloge. Ohrabruje se samosvojnost.

Relativno kruta struktura, propisan nastavni plan.

Relativno fleksibilna  struktura. Vjerovanje da  postoji mnogo načina  poučavanja datog gradiva.

Čvrsto određena postupnost u napredovanju, naglasak na “primjerenoj” dobi za određene aktivnosti, podjela po godinama starosti. Podjela na odsjeke i specijalnosti.

Prilagodljivost i  sjedinjavanje starosnih  grupa. Pojedinac nije automatski ograničen na određena područja zbog godina starosti.

Prioritet na izvođenju.

Prioritet na predodžbi o sebi kao generatoru izvođenja.

Naglasak na vanjskom svijetu. Unutrašnje iskustvo često se smatra neprimjerenim školskom programu.

Unutrašnje iskustvo se promatra kao kontekst učenja. Ohrabruje se maštanje, pričanje priča, zamišljenih  putovanja, “usmjeravajućih”  iskustava i istraživanje osjećaja.

Nagađanje i razlike u mišljenjima se obeshrabruju.

Nagađanje i razmimoilaženje u mišljenjima ohrabruje se kao dio stvaralačkog procesa.

Naglasak na analitičkom, linearnom razmišljanju (lijeva strana mozga).

Teži se učenju koje aktivira cijeli mozak. Racionalnost lijeve strane mozga povećava se cjelovitom, nelinearnom, intuitivnom strategijom te naglašava komplementarnost  analize i sinteze.

Ocjene i karakteristike tijekom školovanja uvjetuju napredovanje u školovanju.

Karakteristike i ocjene nisu kruta vrednovanja koja mogu  osujetiti nečije napredovanje u obrazovanju.

Zaokupljenost normama.

Zaokupljenost mogućnostima pojedinca.

Prvenstveno se oslanja na teoretsko, apstraktno, “knjiško znanje”.

Teoretsko i apstraktno znanje čvrsto se nadopunjuju u pokusima i iskustvu, u razredu, kao i van njega. Stručna putovanja, demonstracije, suradnja  stručnjaka.

Teoretsko i apstraktno znanje čvrsto se nadopunjuju u pokusima i iskustvu, u razredu, kao i van njega. Stručna putovanja, demonstracije, suradnja  stručnjaka.

Zaokupljenost sredinom u kojoj se uči: rasvjetom, bojom, prozračnošću, fizičkom  udobnošću, potrebom za  privatnošću, međusobnim  susretima, mirom kao i  raznolikošću aktivnosti.

Birokratska određenost, opire se promjenama prema zajednici.

Podstiče prilagođavanje zajednici, čak i njezinu kontrolu.

Obrazovanje se promatra kao socijalna neophodnost za određeni vremenski period, za usađivanje minimuma vještina i trening za određene uloge.

Obrazovanje se gleda kao proces koji traje čitav  život, koji se samo  djelomično odnosi na školu.

Povećano oslanjanje na tehnologiju (audiovizualna oprema, računala, trake, tekstovi), dehumanizacija.

Primjerena tehnologija, prisni odnosi između  učitelja i učenika su od  prvenstvenog značaja.

Učitelji predaju znanje jednosmjerno.

Učitelj je također i učenik učeći od učenika.