Tema Progress:

Sri Bharati Krsna Tirthajia između 1911. i 1918. godine je u Vedama otkrio drevni sustav matematike.

Računjanje u vedskoj matematici se obavlja mentalno, što poboljšava kreativnost.

Bharati Krsna, koji se bavio sanskrtom, matematikom, poviješću i filozofijom, proučio je sankrtske tekstove i nakon dugog i pažljivog istraživanja uspio rekonstruirati matematiku Veda. Svoja istraživanja objavio je u knjizi “Vedska matematika” objavljenoj 1965.godine.

Vedska matematika se temelji na 16 sutri – pravila izraženih riječima, odnosno sankrtskih formula. Ovih 16 sutri rješavaju mnoge matematičke probleme u granama artimetike, algebre, geometrije i diferencijalnog računa.