Cjeloživotno obrazovanje koncept je koji se sve više spominje i koji je postao temelj modernog shvaćanja obrazovanja. No što zapravo podrazumijeva ovaj pojam?

Cjeloživotno obrazovanje odnosi se na stjecanje i unapređivanje znanja, vještina i sposobnosti, koje traje čitav život, počevši od djetinjstva.

Formalno, neformalno i informalno obrazovanje

Cjeloživotno obrazovanje započinje formalnim obrazovanjem koje se odvija u institucijama. Međutim, iako u školu idemo određeni broj godina, učimo i usavršavamo se čitav život.

Osim formalnog obrazovanja, u cjeloživotno obrazovanje pripadaju neformalno i informalno obrazovanje, o kojima smo detaljnije pisali u “Učenje i škola (institucije)“.

Kontinuirano usavršavanje – stjecanje novih znanja i kompetencija

Budući da se današnji svijet pod utjecajem tehnologije vrlo brzo mijenja, mijenjaju se i potrebna znanja i vještine radnika. Zbog toga znanja stečena za vrijeme formalnog školovanja većini ljudi neće biti dovoljna za rad tijekom cijelog radnog vijeka. Kako bismo odgovorili na promjene s kojima smo suočeni, potrebno je kontinuirano usavršavanje u vlastitom području, kao i stjecanje novih znanja i kompetencija.

Formalno, neformalno i informalno obrazovanje
Cjeloživotno obrazovanje

Usvajanje različitih znanja i vještina

Cjeloživotno obrazovanje ne mora biti ograničeno na usavršavanje u vlastitom zanimanju, nego može uključivati usvajanje vrlo različitih znanja i vještina. Ono se može odnositi na usvajanje nekih vještina koje su korisne za općenito funkcioniranje pojedinca, kao na primjer polaženje tečaja socijalnih i komunikacijskih vještina. Osim toga, učenje bilo koje nove vještine i educiranje u bilo kojem području interesa, smatra se cjeloživotnim obrazovanjem.

Potencijali i mogućnosti cjeloživotnog obrazovanja

Nije rijetkost da ljudi tijekom života promijene zanimanje ili steknu dodatne kvalifikacije. Mnogo je ljudi koji se ne bave profesijama za koje su završili srednje škole ili fakultete, nego se bave zanimanjem za koje su se osposobili kasnije u životu. Prilika za promjenu profesije ili za dodatno obrazovanje može preokrenuti nečiji život pa je važna osviještenost o potencijalima i mogućnostima za cjeloživotno obrazovanje. O potrebi obrazovanja kroz cijeli život govore i najmlađe pedagoške discipline: andragogija, koja se bavi obrazovanjem odraslih i gerontologija, koja se bavi obrazovanjem osoba treće životne dobi.

O potrebi obrazovanja kroz cijeli život govore i najmlađe pedagoške discipline: andragogija, koja se bavi obrazovanjem odraslih i gerontologija, koja se bavi obrazovanjem osoba treće životne dobi.

Autor: Iva Murat, prvostupnica pedagogije