Djeca često smatraju učenje teškim i dosadnim, a ne nečime u čemu mogu uživati. Upravo zbog toga roditeljima i učiteljima često je teško motivirati dijete na učenje.

Motivacija

Prije svega trebamo razlikovati intrinzičnu i ekstrinzičnu motivaciju.

Intrinzična motivacija je ona koja dolazi iznutra, odnosno, kad dijete uči zbog želje za znanjem, zbog zadovoljenja vlastitih interesa, zato što mu je sadržaj zabavan i zanimljiv.
Ekstrinzična motivacija dolazi u obliku nekog vanjskog poticaja. To može biti ocjena, pohvala ili neka nagrada. Iako bismo kod djece trebali poticati intrinzičnu motivaciju, vanjski poticaji itekako mogu poslužiti za stvaranje ili jačanje motivacije za učenje.

Motivacija

Učenje kroz igru

Jedan od najboljih načina učenja je učenje kroz igru. Budući da je igra djeci prirodna aktivnost, kroz nju mogu usvojiti nova znanja i vještine te razviti svoje sposobnosti. Ako se sadržaj koji je djeci inače težak i zamoran predstavi na njima prilagođen i zabavan način, ona će ga puno uspješnije usvojiti.

Učenje kroz igru

Slova i brojevi

Na primjer, slova i brojevi mogu se naučiti kroz igru, kao i čitanje, pisanje i računanje. Mogu se koristiti pjesmice i brojalice, memory kartice sa slovima i brojevima, djeci se mogu čitati i pričati kratke priče i čitati slikovnice. Osim toga roditelji uvijek mogu osmisliti neku vlastitu igru kroz koju će dijete učiti slova i brojeve. Kroz igru se sličnim metodama može učiti i strani jezik.

Društvene i natjecateljske igre

Mnogi se sadržaji mogu naučiti kroz neku društvenu ili natjecateljsku igru. Tako osim usvajanja gradiva, djeca razvijaju socijalne vještine i vještine timskog rada. Primjer može biti kviz znanja u kojem su učenici podijeljeni u skupine i osvajaju bodove. Natjecateljski duh motivirat će učenike na učenje.

Vještine nevezane za školu

Kroz igru se mogu naučiti neke vještine nevezane za školu. Primjerice, mala djeca mogu naučiti vještine poput odijevanja, vezanja cipela, ponašanja za stolom, a starija djeca mogu naučiti obavljati kućanske poslove i slično.

Igra – razvoj kreativnosti, socijalnih, kognitivnih i praktičnih vještina

Važno je naglasiti da su tijekom igre djeca uglavnom opuštena i zainteresirana pa učenje kroz igru često ne doživljavaju kao učenje, nego kao zabavu. Upravo to ih motivira i pomaže im da s lakoćom usvoje nova znanja i vještine. Osim socijalnih i kognitivnih vještina, djeca kroz igru mogu razvijati kreativnost i praktične vještine, mogu obogatiti rječnik pa i zavoljeti učenje.

Autor: Iva Murat, prvostupnica pedagogije