Cilj je svakog savjesnog roditelja odgojiti zdravo, sretno i uspješno dijete. Stil odgoja koji roditelji primjenjuju može uvelike utjecati na djetetov cjelokupni razvoj, a u ovom ćemo se tekstu posebice osvrnuti na emocionalni razvoj djeteta. Postoje četiri roditeljska odgojna stila čije su osnovne razlike u količini topline i količini kontrole koju roditelji pružaju djetetu.

Autoritarni stil

Roditelji koji imaju autoritarni stil odgoja djetetu pružaju premalo topline i podrške. Često su emocionalno hladni, postavljaju kruta pravila, često koriste kažnjavanje te imaju previsoka očekivanja od djeteta s obzirom na njegovu dob. Ovakav strogi odgoj kod djeteta može izazvati nisko samopouzdanje i samopoštovanje te povučenost. Zbog manjka roditeljske topline i zbog želje da umaknu roditeljskoj kontroli, ovakva djeca također mogu postati agresivna i ispoljavati  neka rizična ponašanja.

Autoritarni stil

Permisivni stil

Permisivni ili popustljivi stil odgoja suprotnost je autoritarnom odgojnom stilu. Ovakvi roditelji djetetu pružaju puno topline i podrške, ali malo ili nimalo kontrole. Roditelji ne postavljaju granice, nema pravila koja dijete mora poštivati, pa tako često nema ni posljedica za dječje neprihvatljivo ponašanje. Ovakvoj djeci može biti teško kontrolirati vlastite emocije. Teško im je odgoditi zadovoljenje svojih potreba jer su navikli sve dobiti odmah. Kada njihove potrebe ne mogu odmah biti ispunjene, često se agresivno ponašaju. Ova djeca mogu biti nesigurna i impulzivna.

Indiferentan stil

Roditelji koji imaju indiferentan odgojni stil djetetu ne pružaju ni toplinu ni kontrolu. Emocionalno su hladni prema djetetu, ne ispunjavaju njegove potrebe te također ne postavljaju djetetu nikakva ograničenja niti imaju očekivanja od djeteta. Ovakvi roditelji se gotovo uopće ne bave djetetom te ga zanemaruju. Kao posljedice takvog odgoja kod djeteta se mogu javiti nisko samopoštovanje, slaba samokontrola, nesigurnost, emocionalne teškoće, a ovakva su djeca u riziku od delinkventnog ponašanja.

Autoritativni stil

Autoritativni ili demokratski stil odgoja jedini je od ova četiri odgojna stila koji je prihvatljiv. Roditelji autoritativnog odgojnog stila djetetu pružaju podjednaku količinu topline i kontrole. Dijete dobiva puno ljubavi i podrške, ali također su jasne granice koje dijete mora poštivati. Roditeljski zahtjevi u skladu su s dobi djeteta te postoje primjerene posljedice neprihvatljivih ponašanja. Ovakva djeca su samopouzdana, imaju dobru samokontrolu, svoje emocije lako prepoznaju i izražavaju ih na prihvatljiv način.

Autor: Iva Murat, prvostupnica pedagogije