Budućnost učenja – glavni govor koji je održao profesor Sugata Mitra, emeritus profesor sa Sveučilišta Newcastle, na devetom Pan-Commonwealth Forumu (PCF9).