Praktična inteligencija

Ova vrsta inteligencije obuhvaća sposobnost rješavanja svakodnevnih zadataka i problema u realnom svijetu.

Praktičnu inteligenciju imaju ljudi koji se lako snalaze u svim životnim situacijama, znaju procijeniti što se oko njih događa i reagirati u pravom trenutku na pravi način. Mogli bismo reći da prave vođe koji uz snažnu osobnost trebaju imati i praktičnu inteligenciju kako bi znali motivirati i voditi ljude.

U ljude s visoko razvijenom praktičnom inteligencijom svakako spadaju manageri, ravnatelji, treneri i svi koji imaju sposobnost povesti ljude i motivirati ih da idu u smjeru koji su oni planirali za njih. Takvi su ljudi vrlo spretni i imaju sposobnost uvjeravanja, da dobro procijenite situaciju i dobiju ono što žele, čak i po cijeni da malo „zaobilaze pravila“ i „rastegnu istinu“.

Praktična inteligencija je nešto što se uči, pa i od malih nogu, a naravno, sve kreće od odgoja u kući, vrtiću i školi. Djeca se od malena uče vještini snalaženja u grupi, komunikaciji, dogovaraju se i djeluju zajedno. Primjećeno je da su djeca koja su u djetinjstvu imala bolju komunikaciju s roditeljima i veću potporu, sigurnija i snalažljivija, bez obzira u kakvoj se situaciji u kasnijem životu nađu.

IQ racionalna inteligencija
EQ emocionalna inteligencija
Artistika inteligencija